Järjestimme viime viikolla Mobility Management aamupäivän, jossa esittelin osallistujille tapaamme jäsentää yrityksen liikkuvuuden tehostamiseen tähtäävää suunnittelutyötä. Mallimme ytimessä on kaksi keskeistä ajatusta:

  • Organisaation nykytilan ja tavoitteiden tunnistaminen
  • Palvelukeskeinen lähestyminen

Nykytilan yksityiskohtaisella penkomisella harvoin saavutetaan merkittäviä hyötyjä tavoitetilan kannalta. Siksipä hyödynämme nykytilan arvionnin tukena kehittämäämme yksinkertaista kypsyysmallia, jonka avulla saamme käsityksen organisaation mobiilipalveluiden tilasta. Kypsyysmallin avulla pystymme hahmottelemaan myös alustavaa näkemystä asiakkaamme tavoitetilasta.

Kypsyysmalleja (Maturity Model) on maailma pullollaan ja niitä hyödynnetään laajasti erilaisten arvioiden pohjana. Kaikille tuntemilleni kypsyysmalleille yhteistä kuitenkin on, että ylempi taso ei aina automaattisesti ole parempi. Näin on myös meidän neliportaisessa mallissamme. Mikäli organisaation toiminta on aidosti paikkaan sidottua ei mobiilien liiketoimintaprosessien kehittäminen ole välttämättä investoinnin arvoinen asia, koska se ei tuo ydintoiminnalle mitään lisäarvoa. Sen sijaan tällaisessakin organisaatiossa esimerkiksi hallinnollisten prosessien tukeminen mobiilipalveluiden avulla saattaa tuoda työskentelyyn kaivattua joustavuutta ja sitä kautta tehostaa myös ydintoimintaa. Liikkuvuusratkaisuja mietittäessä on syytä muistaa myös mobiliteetin mittakaava. Aina ei välttämättä ole kyse maantieteellisesti laajalla alueella vaeltavasta henkilöstöstä vaan mobiiliratkaisuista voi usein olla hyötyä omissa toimitiloissa liikkuessakin.

Paras aloituspiste oman organisaationsa mobiliteetin kehittämiseen on nykytilan tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen. Ensimmäisenä kannattaa pysähtyä pohtimaan kenelle palveluita oikein rakentaa. Usein toiminnalliset tavoitteet poikkeavat jonkin verran riippuen siitä rakennetaanko palveluita omalle henkilöstölle vai kuluttaja-asiakkaille ja suunnitelmien edetessä myös käytettävissä oleva ratkaisuvalikoima poikkeaa merkittävästi kohderyhmästä riippuen.

Organisaation tavoitteita hahmotellessa kannattaa pitää mielessä myös yleiset toiminnalle asetetut tavoitteet. Näihin päästään tyypillisesti käsiksi liiketoimintastrategian tai muiden vastaavien suunnitelmien kautta. Kun työlle on asetettu selkeät tavoitteet on ratkaisujen löytäminenkin hieman helpompaa, mutta ennen "ratkaisukauppaan" säntäämistä kannatta kuitenkin jäsennellä tavoitteita hieman konkreettisemmalle tasolle. Teknologiapäätöksien tueksi kannattaa tavoitteiden kautta koittaa löytää vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä organisaatiomme palvelut/toiminnot liittyvät näiden tavoitteiden toteutumiseen?
  • Mitkä organisaatiomme prosessit liittyvät edellä mainittuihin palveluihin?
  • Kuka näitä asioita meillä tekee ja kenelle?

Kun näihin kysymyksiin on kaiveltu vastaukset päästään jo keskustelemaan teknologiastakin. Palveluiden, toimintojen, prosessien ja ihmisten kautta voidaan tarkastella käytössä olevia tietojärjestelmiä ja analysoida niiden merkitystä mobiilille liiketoiminnalle. Tässä vaiheessa on hyvä jo uhrata jokunen ajatus myös tuleville ratkaisuillekin.