Edellisessä kirjoituksessa kävin läpi mobiilistrategian tavoitteiden asettamiseen liittyviä pohdintoja. Tässä kirjoituksessa sukellan syvemmälle mobiilistrategian sisältöön päätelaitepolitiikan näkökulmasta.

BYOD, CYOD vai xYOD?

Päätelaitepolitiikalla tarkoitetaan päätelaitteiden hallinnointimallia. Ääripäitä päätelaitepolitiikassa edustavat tiukka vakiointi ja ns. BYOD (Bring Your Own Device) skenaario, jossa henkilöstö voi käyttää omia päätelaitteita. Päätelaitepolitiikan vaakakupeissa ovat siis hallinta ja joustavuus. Ääripäiden välistä löytyy useita erilaisia variaatioita ja päätelaitepolitiikasta puhuttaessa usein törmääkin käsittämättömään YOD-loppuisten akronyymien viidakkoon. En aio tässä kirjoituksessa kaikkia erilaisia YODeja avata, sillä onko politiikkana BYOD, CYOD vai COPE, ei lopputuloksen kannalta välttämättä ole väliä kunhan valinta on tehty tietoisesti ja valittu malli aidosti tukee organisaation liiketoimintatavoitteita. Monessa organisaatiossa tällä hetkellä käytössä oleva epävirallinen BYOD-malli on joka tapauksessa se huonoin vaihtoehto. Tällainen tilannne on usein seurausta viivytystaistelusta tietohallinnon ja käyttäjäorganisaation välillä ja se lähinnä aiheuttaa tyytymättömyyttä molemmissa osapuolissa.

Vai onko sillä mitään väliä?

Olennaista päätelaitepolitiikan laatimisessa on huomioida organisaation mobiiliteetille asettamat tavoitteet. Valitun strategian toteuttaminen voi aiheuttaa merkittäviä investointeja, koska perinteiset, omassa konesalissa pyörivät, järjestelmät soveltuvat usein huonosti skenaarioon jossa päätelaitekirjo on suuri ja järjestelmiä käytetään lähes yksinomaan yrityksen palomuurien ulkopuolelta. Mobiilistrategian laatiminen on aina tasapainoilua informaation saatavuuden ja turvallisuuden välillä ja päätelaitepolitiikalla on tässä merkittävä rooli. Tiukasti vakioidun ympäristön ajatellaan palvelevan paremmin turvallisuuskeskeisen yrityksen tarpeita. Tiukka vakiointi kuitenkin usein heikentää mobiililaitteiden käytettävyyttä ja myös henkilöstön tuottavuutta. Täytyy kuitenkin muistaa, että it:n kuluttajistumisen keskeinen motivaatio on henkilökohtaisen tuottavuuden parantaminen. Vapaa päätelaitepolitiikka puolestaan aiheuttaa usein muutospaineita palveluille.

Päätelaitepolitiikkaa valmistellessa on muutama olennainen kysymys joihin kannattaa syventyä:

  • Mitkä ovat mobiliteetin kehittämistä ajavat liiketoimintatavoitteet?
  • Painotetaanko turvallisuutta vai informaation saatavuutta?
  • Panostetaanko laitteiden vakiointiin vai annetaanko henkilöstölle vapaus päättää?
  • Miten käyttäjät pääsevät palveluihimme jos emme tunne päätelaitteita?
  • Jos henkilöstö omistaa päätelaitteet miten suojataan yrityksen tiedot?

Olennaisinta päätelaitepolitiikassa kuitenkin ehkä on se, että sellainen on olemassa ja, että se perustuu tietoisiin organisaation tavoitteisiin pohjautuviin päätöksiin.