Web applikaatioista mobiiliversiot päivässä, parempi käytettävyys laitealustakohtaisilla appseilla.

Yrityksen työntekijöiden mobilisointi

Yritykset ovat investoineet vuosia järjestelmiensä käytettävyyteen ja käyttöön selainpohjaisesti. Ennen mobiililaitteiden hyökyaaltoa valtaosa etäkäytöstä tapahtui kannettavilla tietokoneilla, joiden näyttö ja käyttöliittymä ovat sopivia selainpohjaisten web applikaatioiden käyttämiseen. Yrityksen applikaatioiden julkaiseminen Remote Desktop ja Remote App tekniikoilla yrityksen konesalista toimi ja toimii edelleen, kun käytetään kannettavia tietokoneita.

Tablettien ja älypuhelinten käyttö on kuitenkin laajentunut ja osittain syrjäyttänyt kannettavat tietokoneet etäkäytössä. Älypuhelinten näyttö on kuitenkin usein liian pieni ja tietokoneille suunniteltujen web applikaatioiden käyttö vaikeaa. Tähän tarpeeseen on kehitetty mobiililaitteille paremmin toimiva etäkäyttöratkaisu: mikroVPN tunnelointi ja mobiililaitteen alustalle kehitetty applikaatio.

Parempi käytettävyys mobiililaitteilla

Käyttäjille mobiililaitteen alustalle kehitetty applikaatio toimii laitteessa odotetulla tavalla, johon käyttäjät ovat muiden applikaatioiden osalta jo tottuneet. Kun tähän yhdistetään pääsy applikaatiolla yrityksen taustajärjestelmään tietoturvallisesti, ratkaisua myös käytetään. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat mobiililaitteiden sähköposti ja kalenteri, joiden lisäksi mobiililaitteet kannattaa nyt valjastaa laajempaankin käyttöön.

VPN tunnelointi mobiililaitteilla

Mobiililaitteiden VPN tunnelointi toteutuu mobiilihallinnan välineillä. Yrityksen infraan asennettava Mobile Access Gateway Proxy mahdollistaa VPN tunneloinnin yksittäisen applikaation sisällä, jolloin VPN yhteyttä ei tarvitse avata koko laitteelle. Käyttäjän kannalta ratkaisu toimii näkymättömästi – konfiguroitu applikaatio avaa itse mikroVPN tunnelin automaattisesti, kun applikaatio käynnistetään. Mobiililaitteille ei myöskään tarvitse ostaa erillisiä VPN agentteja, vaan mikroVPN tunnelointi sisältyy mobiilihallinnan hintaan.

AirWatch Mobile Access Gateway

 

Dokumentit käyttöön mobiililaitteissa

AirWatch Secure Content Locker applikaatio tuo yrityksen dokumenttien lukemisen, muokkaamisen, jakamisen sekä yhteisen työstämisen mobiililaitteisiin. Dokumentit ovat kryptattuna laitteessa applikaation sisällä sekä niitä ladattaessa VPN tunneloinnin kautta. Secure Content Locker sisältää käytetyimpien tiedostomuotojen katselun sekä editoinnin applikaation sisällä. Käyttäjille ei näin tarvitse erikseen ostaa Office lisenssejä mobiililaitteisiin. Secure Content Lockerilla käyttäjät saavat omat dokumenttinsa (My Documents) kaikkiin mobiililaitteisiinsä sekä pääsevät mobiilillaitteilla niihin yrityksen tiedostoihin, joihin heillä on muutoinkin käyttöoikeudet.

Lisätietoa sekä video aiheesta: http://www.air-watch.com/solutions/content-collaboration/content-locker/

Web applikaatioista mobiiliversiot

Secure Browser applikaation lisäksi on mahdollista käyttää mobiililaitteen käyttöön optimoituja, isosta web käyttöliittymästä poimittuja työnkulkuja, joita ajetaan tätä tarkoitusta varten kehitetyllä applikaatiolla mobiililaitteessa. Mobiilikäyttöön valitaan muutamia minuutteja kestäviä, kentällä tarvittavia ja käytettäviä työnkulkuja – miniapplikaatioita. Alkuun kannattaa lähteä hyväksynnistä (ostotilaukset, muutospyynnöt, myynnin hyväksynnät), palvelupyynnöistä kentältä tai työaikakirjauksista.

Miniapplikaatioiden muokkaaminen tapahtuu helposti Designer työkalulla, jossa alkuperäisen, ison web käyttöliittymän vieressä on mobiililaitteen käyttöliittymä, johon työkalulla tuodaan halutut elementit ja siirtymiset applikaatiossa. Lopputuloksena on mobiililaitteeseen optimoitu työnkulku, joka taustalla käyttää valmiiksi rakennettua yrityksen web applikaatiota sekä sen logiikkaa ja käyttöoikeuksia.

Lisätietoa ja esimerkkejä toteutuksista: http://www.capriza.com/resources/videos/

Nopea käyttöönotto

Suomen johtavat mobiililaitteita käyttävät organisaatiot ovat jo ottaneet käyttöön applikaatiot, dokumentit, tietoturvallisen sähköpostin ja kalenterin mobiililaitteissaan. Käyttöönotto sujuu muutamassa päivässä, minkä jälkeen työntekijät pystyvät hyödyntämään mobiililaitteita oikeasti osana yrityksen infrastruktuuria. Olisiko nyt sopiva aika yrityksenne mobilisointiin?

Mahdollista yrityksenne oikea mobilisointi ja varaa oma demosi tästä