Yhtenäinen standardi yrityskäyttöön tarkoitettujen public appsien asentamiseen, konfigurointiin ja tietoturvalliseen backend integrointiin.

Johtavana EMM toimijana AirWatch on perustanut avoimen Application Configuration for Enterprise (ACE) ryhmän, jonka tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttöön tarkoitettujen, AppStoresta tai Google Playsta ladattavien applikaatioiden asentamista, konfigurointia, integrointia yrityksen backend järjestelmiin, käyttäjien autentikointia sekä tietoturvaa. Muita ryhmän perustajajäseniä ovat BOX, Cisco, Workday ja Xamarin.

Yrityskäyttöön tarkoitettujen mobiiliapplikaatioiden asentamisen yhteydessä tapahtuvaan konfigurointiin ei tähän mennessä ole ollut standardia. Vaikka applikaatio on voitu jakaa keskitetysti mobiililaitteisiin, on sen konfigurointi käyttövalmiiksi jäänyt puolitiehen ja loppukäyttäjän vastuulle. Usein, kun applikaatio käynnistetään ensimmäistä kertaa, se kysyy loppukäyttäjälle liian vaikeita kysymyksiä:

  • Server URL?
  • Port to configure?
  • User name and password?

tai ilmoittaa vain virheestä “server can not be found”

Ylläolevien konfigurointien toteuttaminen loppukäyttäjälle valmiiksi keskitetyn public appsin asennuksen yhteydessä on se, mihin AirWatch ACE aloitteellaan tuo ratkaisun käyttämällä Applen ja Googlen käyttöjärjestelmiinsä rakentamia standardeja API rajapintoja.

Useimmille IT-henkilöille Microsoft Windows Installer, MSI pakettiformaatti on tuttu: standardit kutsut ja parametrit toimivat kaikkien MSI paketoitujen Windows applikaatioiden kanssa. ACE tuo vastaavanlaisen standardin iOS ja Android platformeille, mutta menee vielä askeleen pidemmälle tarjoten ratkaisut myös autentikointiin (Single Sign On), backend integrointiin (AppTunnel) ja tietoturvaan.

Toimiakseen ACE vaatii, että public applikaation kehittäjä (Developer) on lisännyt kehittämäänsä applikaatioon API rajapintoja vastaavat ominaisuudet muutamalla koodirivillä. Näitä automaattisesti yrityskäyttöön EMM ratkaisulla konfiguroituvia public applikaatioita alkaa pikku hiljaa tulla myös saataville, esimerkkinä Box for EMM applikaatio Apple App Storesta.

Loppukäyttäjän näkökulmasta ACE yhteensopivuus näkyy siten, että IT:n keskitetysti mobiililaitteisiin jakama applikaatio toimii heti oikein, kun sen käynnistää asentumisen jälkeen: automaattinen sisäänkirjautuminen (kun itse laite on EMM hallinnassa), applikaatiolla suoraan pääsy backend palvelimeen (tarvittaessa automaattinen AppTunnel VPN aukaisu) ja tietoturva yrityksen vaatimalla tasolla.

Lisätietoa aiheesta