Tietosuojaseloste / Privacy Policy


Aerion Solutions Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo
Yhteyshenkilö: Ramon Dibbets

Käsittelemme asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja meihin yhteyttä ottaneiden tietoja. Tiedot saamme internetsivumme yhteydenottolomakkeesta, julkisista rekistereistä ja tietolähteistä ja meille lähetetyistä viesteistä. Käsittelemme ainoastaan meille lähetetyt tai julkisista lähteistä saadut tiedot, kuten

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • organisaatio
  • rooli/titteli

Mitään arkaluonteista tietoa ei käsitellä.

Käytämme tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Jokaisella on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista tai pyytää nähtäväkseen rekisterissämme olevat tiedot hänestä ja pyytää siihen korjausta tai niiden poistamista.

Tietoja käyttävät vain niitä tarvitsevat, tietosuojasääntöjä noudattavat henkilöt. Tiedot voidaan myös antaa kolmannen osapuolen markkinointikampanjakäyttöön, mutta tietojen omistus säilyy meillä eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta käyttää niitä toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Tiedot säilytetään käyttämiemme palvelutarjoajien palvelinkeskuksissa, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella. Järjestelmiimme pääsy vaatii vahvan tunnistautumisen kertakirjautumisportaalimme kautta. Tiedot säilytetään kunnes asiakas pyytää niiden poistamista tai niiden säilyttämisen peruste lakkaa olemasta.

”Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Aerion Solutionsin asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.”